Histroy

In
2003

Guanç Guangzhououda ilkinji kosmetiki turba önümçilik liniýasyny gurdy.

In
2005-nji ýyl

Ilkinji hytaý bazary satuw topary, Futian Market 4 etrap dükany esasynda Yiwu-da guruldy.

In
2006

ikinji yiwu marker dükany.

In
2007

Üçünji önümçilik liniýasy başlandy we Guanç Guangzhououda şahamça kompaniýasy döredildi.

In
2011-nji ýyl

Döredilen “Heypack Co” çäklendirildi we “Alibaba” söwda elektron söwdasy bilen meşgullanýar.Indi Zhejiang, Guangdong, Jiangsu we ş.m.-den ýüzlerçe durnukly hyzmatdaş

In
2013

ofisini Yiwu Futian Market 5 etrabyna göçürdi we 10 adam satuw toparynda 3 ýyldan köp galýar

In
2017

satuwy 30 milliona ýetdi, Jinhua ammarynda döredilen Professional Export QC bölümi.

In
2020

satuwy 40 million we ofis Şuguang International Plaza göçdi.Heypack Gaýtadan ulanylýan PET çüýşelerine ünsi jemlemek we pürküji çüýşe gaplamalaryny ösdürmek.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň