Habarlar

 • HEYPACK önümçiliginiň we iberilişiniň umumy ýagdaýy

  HEYPACK önümçiliginiň we iberilişiniň umumy ýagdaýy CNY dynç alyşyndan soň, 10-njy fewralda işe başlaýarys -15 gün.Mundan başga-da, howa gatnawy ABŞ-a aşak düşýär we ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki düşünje II

  Has berk: gadagan edilen sözleri dinamiki dolandyrmak “Konseptual goşmaçalara” takyk zarba bermekden başga-da, çärelerde gaty berk dolandyryş çäreleri bar.Ilki bilen, import edilýän kosmetikanyň bellik dolandyryşyny standartlaşdyryň.Döwlet azyk we neşe serişdelerini dolandyryş müdirligi ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki düşünje

  Döwlet azyk we neşe serişdeleriniň dolandyryş gullugynyň resmi web sahypasy “Kosmetika gözegçilik we dolandyryş düzgünleri” üçin başga bir goldaw usuly hökmünde “Kosmetiki belliklemegiň administratiw çäreleri (teswiriň taslamasy”) barada köpçülige açyk pikir bermek baradaky hat (h. ..
  Koprak oka
 • Klapan üznüksiz pürküji çüýşesinde täze önüm

  Birnäçe pürküji ulgamy we şuňa meňzeş önümler, 2017-nji ýylda dünýä bazaryna dabaraly ýagdaýda itergi berýän goşa klapan önüm modelidir. Täze, kämilleşdirilen we gaýtalanýan önüm, we öňki mikro klapan pürküji önümleriniň, esasanam meýdançada ulanylyşyny ep-esli giňeldýär. kosmetika ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň